Construcţii

• Structuri metalice şi subansamble mecano-sudate protejate prin zincare sau vopsire

• Zincare termică şi electrolitică

• Vopsitorie în câmp electrostatic

• Sablare şi metalizări industriale

• Prelucrări prin aşchiere

• Debitări mecanice şi plasmă CNC 2500x6000, roluiri, ambutisări, ştanţări, rectificări plane şi rotunde, forjare liberă la cald, danturări şi tratamente termice

• Sudură MIG-MAG, WIG, TIG

 

Hale şi depozite industriale

• Echipamente energetice şi accesorii LEA (prize de pământ, paratrăznete, lămpi balizaj, console, stâlpi tensiune, suporţi transformator, cutii de separaţie)

• Confecţii metalice diverse (armături fier-beton, parapeţi metalici pentru drumuri, litere volumetrice, suporţi panouri publicitare, panouri de cofrat metalice, scări metalice drepte şi circulare, cupe şi dinţi pentru utilaje terasiere, subansamble pentru staţii de balastiere. sortare şi mixturi asfaltice)

• Unelte şi subansamble pentru agricultură (solari) pentru plante

• Reparaţii şi recondiţionări utilaje mecanice şi hidraulice

 

Sisteme de depozitare, colectare şi de evacuare apă-aer (rigole, tubulatură, ventialţie, coşuri de fum, rezervoare, containere fixe şi mobile, containere tip REMAT, euroboxpaleţi, rastele)

• Sisteme de ancorare: bride, tiranţi, coliere, flanşe, elemente de îmbinare pentru acoperişuri din lemn

• Închiriere utilaje terasiere cu deservent

• Transporturi auto mărfuri generale

• Comercializare produse metalurgice

• Reparaţii remorci 0,5 tone - 22 tone

 Constructions

• Metallic structures and mechanical-welding sub-assemblies protected by thermal zinc or paint coating

• Hot-dip galvanisation and electrolytic zinc

• Painting in electrostatic field

• Sandblasting and industrial metallization

• Metal cutting processes

• Mechanical cutting and plasma cutting CNC 2500x6000, rolling, cupping, stamping, plane and circular rectification, hot forging, gear grinding and heat treatments

• MIG-MAG, WIG, TIG Welding

 

Industrial buildings and warehouses

• Power equipment and accessories LEA (earth electrodes, lightening discharges, consoles, voltage pillars, converters supports, manual separation boxes)

• Various metal accessories (reinforcing iron armatures, metallic roadside parapets, volumetric letters, holders for advertising panels, straight and circular metal stairs, coups and teeth for earthmoving machines, parts for rock plant, separations and asphalt mixtures)

• Tools and various parts for agriculture (solar for plants)

• Repair and reconditioning services for mechanical and hydraulic equipments

 

Storage systems, exhaust and water-collection tubes (drains, piping, ventilation, stove-pipes, tanks, fixed and mobile containers, containers REMAT type, euro-box pallets, racks)

• Anchor systems: collars, ties, clamps and flanges, connecting elements for wooden roofs

• Rent of earthmoving equipment deservent

• Auto transport for general cargo

• Sells for steel products

• Trailer repairs 0.5 tones - 22 tones

 

 • s_Picture 014.jpg
 • s_Picture 015.jpg
 • s_Picture 016.jpg
 • s_Picture 017.jpg
 • s_Picture 021.jpg
 • s_Picture 028.jpg
 • s_Picture 030.jpg
 • s_Picture 032.jpg
 • s_Picture 039.jpg
 • s_Picture 046.jpg
 • s_Picture 076.jpg
 • s_Picture 092.jpg
 • s_Picture 108.jpg
 • s_Picture 111.jpg
 • s_Picture 113.jpg
 • s_Picture 125.jpg
 • s_Picture 134.jpg
 • s_Picture 193.jpg
 • s_Picture 200.jpg
 • s_Picture 205.jpg
 • s_Picture 208.jpg
 • s_Picture 210.jpg
 • s_Picture 221.jpg
 • s_Picture 240.jpg
 • s_Picture 286.jpg
 • s_Picture 313.jpg
 • s_Picture 362.jpg
 • s_Picture 370.jpg
 • s_Picture 378.jpg
 • s_Picture 382.jpg
 • s_Picture 387.jpg
 • s_Picture 394.jpg
 • s_Picture 406.jpg
 • s_Picture 628.jpg
 • s_Picture 732.jpg
 • s_Picture 1169.jpg
 • s_Picture 1451.jpg
 • s_Picture 1453.jpg
 • s_Picture 1455.jpg
 • s_Picture 1457.jpg
 • s_Picture 1474.jpg
 • s_Picture 1477.jpg
 • s_Picture 1480.jpg
 • s_Picture 1519.jpg
 • s_Picture 1532.jpg
 • s_Picture 1583.jpg
 • s_Picture 1586.jpg
 • s_Picture 1589.jpg
 • s_Picture 1595.jpg
 • s_Picture 1605.jpg
 • s_Picture 1608.jpg
 • s_Picture 1615.jpg
 • s_Picture 1636.jpg
 • s_Picture 1641.jpg
 • s_Picture 3270.jpg
 • s_Picture 10165.jpg
 • s_Picture 10219.jpg
 • s_Picture 10220.jpg
 • s_Picture 10221.jpg
 • s_Picture 10489.jpg
 • s_Picture 30146.jpg
 • s_Picture 30148.jpg
 • s_Picture 40262.jpg
 • s_Picture 40263.jpg
 • s_Picture 41599.jpg
 • s_Picture 41600.jpg
 • s_Picture 44389.jpg
 • s_Picture 44400.jpg